COVID-19 maatregelen Flevolandse culturele instellingen, subsidie

De coronacrisis heeft de culturele sector hard getroffen. Met deze tijdelijke regeling willen we Flevolandse culturele instellingen die in het kader van de Cultuurnota 2017-2020 een provinciale subsidie (hebben) ontvangen, een tegemoetkoming bieden in de kosten voor noodzakelijke aanpassingen aan culturele producties als gevolg van de coronamaatregelen.

Provincie Flevoland heeft hiervoor in totaal € 150.000 beschikbaar gesteld uit het Corona Noodfonds.

Welke regels gelden voor u?

Welke regels gelden voor u?

Om een subsidie aan te vragen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze leest u in onze regels:

 • de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012).
 • De ‘Nadere regels subsidiëring COVID-19 maatregelen Flevolandse culturele instellingen’. 

Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden:

 • De culturele instelling heeft eerder een provinciale subsidie ontvangen in het kader van de Cultuurnota 2017-2020.
 • U dient de subsidieaanvraag in vanaf de openstelling tot en met 31 december 2020.
 • U kunt slechts 1 keer subsidie aanvragen.
 • De hoogte van de subsidie is maximaal 100% van de subsidiabele kosten en bedraagt minimaal € 1.000 tot maximaal € 25.000 per culturele instelling.
 • De subsidie wordt gebruikt voor de noodzakelijke aanpassingen aan culturele producties als gevolg van de COVID-19 maatregelen.
 • De activiteiten moeten gericht zijn op het handhaven van de artistieke kwaliteit van de culturele productie en publieksbereik bevorderen.
 • De noodzakelijke aanpassingen aan culturele producties moeten 31 december 2020 zijn afgerond.

 Welke documenten heeft u nodig?

 • Een door beide partijen getekende offerte of opdrachtbevestiging van de investering en/of aanpassing indien de kosten nog niet zijn gemaakt of facturen met betaalbewijzen indien de kosten al wel zijn gemaakt;
 • Een kopie bankafschrift met daarop de tenaamstelling van de culturele instelling;
 • Een kopie van de door Gedeputeerde Staten van Flevoland verleende subsidie aan de culturele instelling.
 • Een overzicht van de door de culturele instelling noodzakelijk geachte aanpassingen voorzien van een overzicht van de daarmee gemoeide kosten;
 • Een ingevulde en ondertekende De-Minimisverklaring.
 • Een machtigingsformulier indien gebruik wordt gemaakt van een intermediair.

Contact

Heeft u vragen over de kansen, (on)mogelijkheden en toepasbaarheid van deze subsidieregeling? Neem dan contact op met het team Cultuur via beleidsondersteuningsenb@flevoland.nl. Heeft u hulp nodig bij invullen aanvraagformulier? Bel dan met een medewerker van het subsidiebureau van de afdeling Strategie & Beleid, telefoonnummer 0320 – 265 213. We helpen u graag verder.

 

Hoe lang duurt het?

Als u een volledige aanvraag heeft verzonden hebben we ongeveer 6 weken nodig om uw aanvraag af te handelen. We streven uiteraard naar een snellere afhandeling. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw online aanvraag meestuurt, duurt het langer.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt.

 1. Lees onze regels in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en de nadere regels ‘COVID-19 maatregelen Flevolandse culturele instellingen’. 
 2. Gebruik het aanvraagformulier op deze pagina.
 3. Vul het formulier in en verstuur het tot 31 december 2020.
 4. U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging, zodra uw aanvraag goed is ontvangen.

Upload de bijlagen vanaf uw laptop/pc of verstuur ze per post naar:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
Afdeling Strategie en Beleid
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Meer informatie

Laatst aangepast: 23-07-2020