COVID-19 maatregelen Flevolandse culturele instellingen 2021, subsidie

Nu de coronacrisis voortduurt, wil de provincie de culture sector ook in 2021 extra ondersteunen. Met deze tijdelijke regeling kunnen Flevolandse culturele instellingen een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten voor noodzakelijke aanpassingen aan culturele producties als gevolg van de coronamaatregelen.
Het gaat hierbij om de instellingen die in het kader van de Cultuurnota 2017-2020 en/of 2021-2024 een provinciale subsidie (hebben) ontvangen.

Voor deze regeling is in totaal € 150.000 beschikbaar.

Welke regels gelden voor u?

Om een subsidie aan te vragen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze leest u in onze regels:

 • de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012).
 • De ‘Nadere regels subsidiëring COVID-19 maatregelen Flevolandse culturele instellingen’ 2021. 

Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden:

 • De culturele instelling heeft eerder een provinciale subsidie ontvangen in het kader van de Cultuurnota 2017-2020 en/of 2021-2024.
 • U kunt de subsidieaanvraag indienen vanaf de openstelling tot en met 1 oktober 2021.
 • U kunt slechts 1 keer subsidie aanvragen.
 • De hoogte van de subsidie is maximaal 100% van de subsidiabele kosten en bedraagt minimaal € 1.000 tot maximaal € 25.000 per culturele instelling.
 • De subsidie wordt gebruikt voor de noodzakelijke aanpassingen aan culturele producties als gevolg van de COVID-19 maatregelen.
 • De activiteiten moeten gericht zijn op het handhaven van de kwaliteit van de culturele productie en publieksbereik bevorderen.
 • De kosten zijn of worden gemaakt op of na 1 januari 2021 en uiterlijk 31 december 2021.
 • De noodzakelijke aanpassingen aan culturele producties moeten 31 december 2021 zijn afgerond.

 Welke documenten heeft u nodig?

 • Een door beide partijen getekende offerte of opdrachtbevestiging van de investering en/of aanpassing indien de kosten nog niet zijn gemaakt of facturen met betaalbewijzen indien de kosten al wel zijn gemaakt;
 • Een kopie bankafschrift met daarop de tenaamstelling van de culturele instelling;
 • Een kopie van de door Gedeputeerde Staten van Flevoland verleende subsidie aan de culturele instelling;
 • Een overzicht van de door de culturele instelling noodzakelijk geachte aanpassingen voorzien van een overzicht van de daarmee gemoeide kosten.

Contact

Heeft u vragen over de kansen, (on)mogelijkheden en toepasbaarheid van deze subsidieregeling? Neem dan contact op met het team Cultuur via beleidsondersteuningsenb@flevoland.nl. Heeft u hulp nodig bij invullen van het aanvraagformulier? Bel dan met een medewerker van het subsidiebureau van de afdeling Strategie & Beleid, telefoonnummer 0320 – 265 213. We helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

Als u een volledige aanvraag heeft verzonden hebben we ongeveer 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen. We streven uiteraard naar een snellere afhandeling. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw online aanvraag meestuurt, duurt het langer.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt.

 1. Lees onze regels in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en de nadere regels ‘COVID-19 maatregelen Flevolandse culturele instellingen’. 
 2. Gebruik het aanvraagformulier op deze pagina.
 3. Vul het formulier in en verstuur het tot 1 oktober 2021.
  Upload de bijlagen vanaf uw laptop/pc of verstuur ze per post naar:
  Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
  AfdelingStrategie en Beleid
  Postbus 55
  8200 AB Lelystad
 4. U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging, zodra uw aanvraag goed is ontvangen.

Meer informatie

Laatst aangepast: 14-09-2021