Geluid maken in stiltegebied

Let op
Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Vergunning aanvragen
Een stiltegebied is een natuurgebied of een deel van een natuurgebied waar wilde dieren rust kunnen vinden. Alleen geluiden die bij dit gebied horen, zijn toegestaan. Naast geluiden van flora en fauna kunt u dan bijvoorbeeld ook denken aan een tractor die over een akker rijdt van een nabijgelegen landbouwbedrijf.

Het kan zijn dat u een dringende reden heeft om in een stiltegebied een toestel te gebruiken dat verstorend geluid maakt. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een sirene, een seismologisch apparaat, een modelvliegtuig etc.

Als u een geluidsproducerend toestel wilt gebruiken in een stiltegebied, dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. U vraagt dan in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Geluid maken in stiltegebied.

Welke regels gelden voor u?

Wij zullen alleen uw vergunningaanvraag goedkeuren wanneer u voldoet aan de voorwaarden. U kunt hierover informatie inwinnen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

Voor een omgevingsvergunning Geluid maken in stiltegebied geldt de reguliere procedure. Dit betekent dat wij binnen 8 weken uw aanvraag beoordelen. Als wij vinden dat dit nodig is, dan kunnen wij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Hoe werkt het?

Uw aanvraag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 12-01-2024