Mede mogelijk maken, subsidie

Provincie Flevoland wil culturele instellingen en makers financieel ondersteunen bij het verwerven van aanvullende financiële middelen elders om daarmee hun culturele (samenwerkings)projecten die in Flevoland plaatsvinden mede mogelijk te maken.

Welke regels gelden voor u?

Om een subsidie aan te vragen voor ‘Mede mogelijk makendient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze kunt u lezen in onze regels:

 • de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023;
 • de subsidieregeling ‘Mede mogelijk maken’.

Hieronder staan enkele belangrijke voorwaarden:

 • de subsidieaanvraag bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en is minimaal € 5.000 en maximaal € 15.000;
 • er mag geen sprake zijn van stapeling van subsidies afkomstig van andere provinciale subsidieregelingen;
 • In het geval van een in te huren expert heeft deze aantoonbare ervaring op het terrein van het aantrekken van (aanvullende) middelen;
 • In het geval van inhuur van een penvoerder heeft deze aantoonbare ervaring met het penvoerderschap;
 • het merendeel van de beoogde projectactiviteiten waarvoor een beroep op deze regeling wordt gedaan, vinden plaats in Flevoland.

Welke documenten heeft u nodig?

 • Plan van aanpak met tijdpad voor de fondsenwerving;
 • Plan inclusief begroting op hoofdlijnen over het project waarvoor de expert of penvoerder voor wordt ingehuurd om fondsen voor te werven;
 • Offerte van de expert indien subsidie wordt aangevraagd op basis van artikel 4a;
 • CV of portfolio van de expert indien subsidie wordt aangevraagd op basis van artikel 4a;
 • CV van de penvoerder indien subsidie wordt aangevraagd op basis van artikel 4b.
 • Een btw-verklaring (indien u de btw niet kunt verrekenen of terugkrijgen);
 • Een machtigingsformulier (indien u als intermediair de aanvraag indient).

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Dan verwachten wij ook:

 • Een recent vastgestelde jaarrekening;
 • Statuten van de organisatie;
 • Een kopie van een recent bankafschrift of bankpas.

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over de subsidieregeling? Stuur dan een e-mail naar ons subsidiebureau:  subsidieaanvragen@flevoland.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Bel dan met een medewerker van het subsidiebureau, telefoonnummer 0320 – 265 213. We helpen u graag verder.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt.

 1. Lees onze regels in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 en de subsidieregeling ‘Mede mogelijk maken’.
 2. Gebruik het aanvraagformulier op deze pagina.
  Vul het formulier in en verstuur het uiterlijk dertien weken voordat de activiteit plaatsvindt.
 3. Upload de bijlagen of verstuur ze per post naar:
  Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
  Het subsidiebureau
  o.v.v. regeling ‘Mede mogelijk maken’
  Postbus 55
  8200 AB Lelystad
 4. U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging zodra uw aanvraag is ontvangen.
  Als uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u van ons binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een bericht. 

Meer informatie

Laatst aangepast: 21-11-2023