Ontgronding, vergunningvrij met meldingsplicht

Er is sprake van ontgronding als het maaiveld wordt verlaagd.Er is sprake van ontgronding als het maaiveld wordt verlaagd. De bodem wordt dan door afgraving ontdaan van een grondstoflaag zoals klei, veen, zand of grind. Ook een tijdelijke verlaging van het maaiveld is een ontgronding. Bij een ontgronding dient u te beschikken over een daartoe afgegeven vergunning. Er zijn ontgrondingen waarvoor een vrijstelling geldt. Voor bepaalde vrijgestelde ontgrondingen geldt een meldingsplicht. Voorbeelden daarvan zijn werkzaamheden in het kader van natuurontwikkelingsprojecten en zogenaamde functionele ontgrondingen.

Wilt u weten welke ontgrondingen meldingsplichtig zijn en welke vergunningsplichtig? Lees dan hoofdstuk 8 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012.

Welke regels gelden voor u?

De melding moet plaatsvinden minimaal 4 weken voordat de ontgronding wordt gestart.

Contact

U doet de melding bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). De melding moet worden gedaan door gebruik te maken van een meldingsformulier. 

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Hoe lang duurt het?

U doet de melding minimaal 4 weken voor u start met de ontgronding.

Meer informatie

Laatst aangepast: 10-05-2021