Oprichten geitenhouderij

Let op
Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Verbod
Het is verboden om op het grondgebied van de provincie Flevoland een nieuwe geitenhouderij op te richten.

Wilt u in Flevoland een bestaande geitenhouderij wijzigen, dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Kijk hiervoor op de pagina Wijzigen geitenhouderij op onze website.

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Laatst aangepast: 12-01-2024