Opruimen drugsafvaldumpingen, subsidie

Er wordt regelmatig afval afkomstig van de productie van synthetische drugs gedumpt door drugscriminelen. Dit afval kan leiden tot gevaren voor het milieu en de volksgezondheid. De kosten van het opruimen komen nu voor rekening van de betrokken decentrale overheden, voornamelijk gemeenten, en grondeigenaren of degene die het grootst zakelijk recht op de grond heeft. Op 3 december 2015 is door gedeputeerde J.J.C.van Hout van de provincie Noord-Brabant namens Gedeputeerde Staten van Flevoland het 'Convenant uitwerking cofinanciering opruiming drugsafvaldumpingen' ondertekend. Ter uitvoering van dit convenant hebben Gedeputeerde Staten op 19 januari 2016 'Nadere regels subsidiëring opruimen drugsafvaldumpingen' vastgesteld. Op grond van de nadere regels is het mogelijk om aan de betrokken decentrale overheden en grondeigenaren of degene die het grootste zakelijk recht op de grond heeft, een subsidie tot een maximum van 50% van de kosten wegens het opruimen van dumpingen van drugsafval, te verstrekken.

Welke regels gelden voor u?

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012) en in nadere regels ‘subsidiëring opruiming drugsafvaldumping’.

Contact

Heeft u vragen over de regeling. Of heeft u hulp nodig bij invullen aanvraagformulier? Neem dan contact op met provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073 - 681 28 12. Zij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

Gedeputeerde Staten beslissen op een aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 3, 13 weken na afloop van de aanvraagperiode.

Hoe werkt het?

In het convenant is de afspraak gemaakt dat aanvragen om subsidie bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant worden ingediend. Door dit college wordt beoordeeld of de aanvraag aan alle eisen voldoet. Daarna nemen Gedeputeerde Staten van Flevoland een besluit op de ingediende aanvraag.

  1. Neem kennis van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012) en de nadere regel ‘subsidiering opruimen drugsafvaldumpingen’. Hierin zijn onze regels opgenomen.

  2. Vul vervolgens het aanvraagformulier op subsidiedrugsafval.nl.

Meer informatie

Laatst aangepast: 20-05-2019