Subsidieregeling opruimen drugsafval 2020

Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen hiervoor van donderdag 4 juni tot en met dinsdag 1 december 2020 compensatie aanvragen op grond van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Flevoland 2020. Niet alleen voor Flevoland, maar voor alle provincies wordt een – nagenoeg dezelfde – subsidieregeling opengesteld.

De regeling is bestemd voor gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen. Daarnaast kunnen ook particulieren die eigenaar of erfpachter van een locatie met drugsafvaldumping zijn van de regeling gebruik maken. Dat geldt ook voor Staatsbosbeheer als eigenaar van dergelijke locaties. Subsidie kan worden aangevraagd voor de compensatie van kosten die gemaakt zijn voor drugsafval dat is opgeruimd in de periode januari 2019 tot en met november 2020. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De regeling is met middelen van en in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid tot stand gekomen.

Landelijk loket in Brabant

De provincie Noord-Brabant is het loket voor subsidieaanvragen vanuit heel Nederland (met uitzondering van de provincie Gelderland, die haar eigen subsidieregeling uitvoert). U kunt subsidie aanvragen via de site: http://www.subsidiedrugsafval.nl/ Alle aanvragen komen bij de provincie Noord-Brabant binnen, worden daar behandeld en bij toewijzing vindt vervolgens ook de subsidiebetaling plaats.

50 – 100% vergoeding

Particulieren ontvangen 100% van de kosten tot een maximum van € 24.999,- Het gaat dan om afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval, verontreinigd oppervlaktewater en sanering van verontreinigde bodem. Gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen (publieksrechtelijke rechtspersonen) ontvangen 50% van de kosten tot een maximum van € 24.999,-.

Laatst aangepast: 29-05-2020