Organische meststoffen, ontheffing gebruiksverbod voor experimenten

Het is verboden om organische meststoffen in de periode tussen 1 september tot en met 31 januari te gebruiken op bouw- en grasland. Onder organische meststoffen kunt u verstaan: dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel van deze meststoffen. Alleen in het kader van experimenten kan in de periode tussen 1 en 15 september ontheffing worden verleend. De ontheffing geldt voor het brengen van meststoffen op bouwland of niet-beteelde grond. Ook kunt u denken aan zand- of lössgrond. Varianten van meststoffen zijn:

  • compost
  • zuiveringsslib
  • overige organische meststoffen

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie. De provincie verleent de ontheffing wanneer de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZ) en de Technische commissie bodembescherming van de aanvraag op de hoogte zijn. Vragen kunt u mailen aan infopunt@flevoland.nl.

Hoe lang duurt het?

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Meer informatie

Laatst aangepast: 14-10-2022