Plaatsen nieuwe windmolen

Let op
Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een projectplan ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Gekozen beleid windenergie
Windenergie is belangrijk voor het bereiken van klimaatdoelen. Tegelijkertijd hebben windmolens ook nadelen. Zo hebben windmolens een grote impact op het landschap. Verder kunnen omwonenden last hebben van de slagschaduw van de draaiende wieken. Daarnaast kunnen windmolens de vliegroute van trekvogels beïnvloeden.

Om deze redenen heeft de provincie Flevoland gekozen voor een beleid dat is gericht op meer windenergie door minder molens. Dit willen wij bereiken door opschalen en saneren.

Opschalen en saneren
Uitgangspunt is dat nieuwe windmolens meer energie produceren dan oude windmolen. Dat maakt het mogelijk om met minder windmolens toch meer energie te produceren.

Daarom mag u in Flevoland alleen nieuwe windmolens plaatsen (opschalen) wanneer u oude windmolens weghaalt (saneren).

Daarnaast mag u alleen nieuwe windmolens plaatsen binnen het windgebied van de provincie Flevoland.

Projectplan
Als u nieuwe windmolens wilt plaatsen, dan moet u tijdig een projectplan indienen bij de provincie. In dit projectplan moet onder andere staan:

  • waar u de nieuwe windmolens wilt plaatsen
  • welke windmolens u gaat saneren
  • hoe u omwonenden financieel laat participeren aan uw project

In Titel 14.1 van de Omgevingsverordening provincie Flevoland vindt u alle regels die de provincie stelt met betrekking tot het opschalen en saneren van windmolens.

Een projectplan voor plaatsen nieuwe windmolens kunt u indienen via het Omgevingsloket.

Welke regels gelden voor u?

Wij zullen alleen uw projectplan goedkeuren wanneer u voldoet aan de voorwaarden. U kunt hierover informatie inwinnen bij de provincie Flevoland.

Contact

Heeft u vragen over deze activiteit? Neem dan met ons contact op. Mail uw vraag naar info@flevoland.nl. Of bel 0320 265265.

Hoe lang duurt het?

Voor de besluitvorming met betrekking tot een projectplan voor windmolens geldt de uitgebreide procedure. Dit betekent dat het ongeveer een half jaar duurt voordat er een definitief besluit is genomen over uw projectplan.

Hoe werkt het?

Uw projectplan kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 12-01-2024