Voorval grondwaterbeschermingsgebied melden

Let op
Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De belangrijkste regels kunt u nu terugvinden in het Omgevingsverordening provincie Flevoland.

Voorval direct melden
In Flevoland gelden als grondwaterbeschermingsgebieden de waterwingebieden, beschermingsgebieden voor grondwater en de boringsvrije zone Zuidelijk Flevoland. Om welke gebieden het hier precies gaat, kunt u terugvinden in artikel 4.2 van de Omgevingsverordening provincie Flevoland.

Gebeurt er iets in een grondwaterbeschermingsgebied waardoor het grondwater in gevaar komt, dan moet u dit direct bij ons melden. Dit geldt ook als u slechts getuige bent van een voorval en u er verder niet bij bent betrokken.

Contact

Twijfelt u of iets geldt als voorval dat het grondwater in gevaar brengt, bel dan toch direct met de telefoon milieuklachten (0320 265 400). Wij willen namelijk zo snel mogelijk actie kunnen ondernemen als iets inderdaad het grondwater in gevaar blijkt te brengen.

Voor alle andere vragen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe werkt het?

Meld een voorval in een grondwaterbeschermingsgebied direct via 0320 - 265 400 (Telefoon milieuklachten). Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Laatst aangepast: 12-01-2024