Wet natuurbescherming Soorten

U mag niet zomaar beschermde diersoorten doden, vangen of opzettelijk storen. Ook is het niet toegestaan om eieren te rapen en om bewust nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen. Verder mag u geen beschermde planten plukken. Is dit toch nodig voor bijvoorbeeld de volksgezondheid, de openbare veiligheid of het onderwijs? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Welke regels gelden voor u?

U komt alleen in aanmerking voor een ontheffing onder de volgende voorwaarden:

 • er is geen andere goede oplossing;
 • er is sprake van een wettelijk belang:
  • het is in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid;
  • het is in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
  • het doel is het voorkomen van schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren;
  • het doel is het beschermen van planten- en diersoorten;
  • het doel is het bevorderen van onderzoek of onderwijs, het uitzetten of opnieuw invoeren van planten- en diersoorten
  • als het gaat om bepaalde vogels: het is nodig om het vangen, houden en verstandig gebruiken van deze vogels in kleine hoeveelheden selectief en streng gecontroleerd toe te staan;
 • én door uw activiteiten gaat de hoeveelheid van de planten- of diersoort niet achteruit.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor andere onderdelen zoals milieu, bouwen of strijdig gebruik? U kunt het onderdeel gebiedsbescherming of soortenbescherming dan aanvragen bij het daartoe bevoegde gezag. In veel gevallen is dit de gemeente. De gemeente vraagt dan een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) bij de provincie aan voor het verlenen van dit onderdeel.

Contact

Als u een vraag heeft over dit onderwerp of over de Wet natuurbescherming, mail deze dan naar wetnatuurbescherming@flevoland.nl. Of heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met het cluster natuur, telefoonnummer 0320- 265 346. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

Binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag wordt een beslissing genomen. De provincie kan deze termijn met 7 weken verlengen.

Hoe werkt het?

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen, deze vindt u op deze pagina. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. U kunt inloggen met DigiD als burger of met eHerkenning als bedrijf. Heeft u al een aanvraag gedaan en wilt u zaken aanvullen, gebruik dan het formulier aanvullen.

Meer informatie

Laatst aangepast: 13-09-2023