Zwemmen in open water, voorlichting en klachten

Als u informatie wilt over zwemmen in open water, kunt u tijdens het zwemseizoen terecht bij de provincie. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. De provincie toetst de hygiëne en de veiligheid van het zwemwater. De uitkomsten hiervan plaatst de provincie op een informatiebord in de buurt van elke zwemlocatie. Tijdens het zwemseizoen maakt de provincie de resultaten van haar onderzoeken bekend via de volgende media:

  • de zwemwaterwebsite
  • een informatiebord bij de zwemlocatie
  • de provinciale zwemwatertelefoon
  • de lokale media bij directe problemen met het zwemwater

Klachten over open water meldt u ook bij de provincie.

Contact

De lokale media houden u op de hoogte als er directe problemen zijn met het zwemwater. U kunt de actuele informatie over zwemmen in open water opvragen bij de provincie, via de zwemwatertelefoon of de zwemwatersite. Hier kunt u ook terecht met klachten over het zwemwater.

Meer informatie

Laatst aangepast: 16-09-2021