Woo-verzoek ondersteuning voor optimalisatie mobiliteit OV en Translink data

Datum besluit

20 februari 2024

Samenvatting

De Provincie Flevoland heeft besloten het verzoek van TanQyou voor openbaarmaking van mobiliteitsgegevens af te wijzen op grond van artikel 4.5, tweede lid, van de Woo. Dit besluit is genomen omdat de documenten niet bij de provincie berusten maar de gevraagde informatie reeds openbaar beschikbaar is voor de verzoeker.

Bijgevoegd

  • Woo-besluit (geanonimiseerd)
Download

Besluit

pdf - 75,30 kB
Open de pdf