Provinciaal Omgevingsplan Flevoland 2006-2015

In het Omgevingsplan staat het volledige omgevingsbeleid voor de periode 2006-2015, met een doorkijk naar 2030. Dit beleid is ontwikkeld in overleg met mede-overheden, maatschappelijke organisaties en de inwoners van Flevoland.

Ontwikkeling provincie

In het Omgevingsplan staat hoe de provincie de komende jaren wil groeien. De kwaliteit van de omgeving is erg belangrijk, het belangrijkste doel van de provincie is het creëren van een goede woon-, werk- en leefomgeving in Flevoland. Denk hierbij aan:

  • voorzieningen voor werkgelegenheid en inkomen;
  • goede maatschappelijke dienstverlening, onderwijs en cultuur;
  • aandacht voor het milieu;
  • aandacht voor de inrichting van het landschap, de steden, dorpen en de natuur.

Bijdrage leveren aan goede woon-, werk- en leefomgeving

Om dit te bereiken moeten de provincie, gemeenten, waterschap, maatschappelijke organisaties en instellingen samen met het bedrijfsleven en inwoners een bijdrage leveren.

Meer informatie

Voor inzicht in het actuele provinciale beleid kijkt u op de website van het omgevingsplan: beleid en regels eenvoudig te vinden. Het gaat hier om vaststaand beleid en regels. De wijzigingen van beleid en regels die nog in procedure zijn, staan hier niet vermeld.

Downloads