Dwangsom aanvragen bij een te laat besluit

Nemen wij te laat een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift? Dan kunt u recht hebben op een bedrag (dwangsom). Deze dwangsom is een boete die wij aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is (maximaal 42 dagen). De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 20 per dag. De 14 dagen daarna € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. De maximale totale dwangsom is € 1260.

Is er meer dan 1 aanvrager? Dan wordt het verschuldigde bedrag gelijk verdeeld over de aanvragers.

 

Welke regels gelden voor u?

Om voor een dwangsom in aanmerking te komen moet u:

  • Belanghebbende zijn bij het besluit dat de provincie neemt.
  • Ons laten weten dat de beslissing te laat is genomen.
  • Niet schriftelijk akkoord zijn gegaan met de verlenging van de beslistermijn.

Voor een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) geldt de regeling voor een dwangsom niet.

Contact

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij invullen van het formulier? Neem dan contact op met de afdeling Concernzaken, Eenheid Bestuur, telefoonnummer 0320- 265 265. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

U meldt ons digitaal dat de beslissing te laat genomen is. Wij hebben daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Nemen wij in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom.

Hoe werkt het?

Wilt u ons ingebreke stellen? Gebruik voor het ingebrekestelling het formulier op deze pagina. Het formulier wordt digitaal verzonden. U kunt inloggen met DigiD als burger of met eHerkenning als bedrijf. U kunt het formulier ook tussentijds opslaan en terugvinden op uw persoonlijk internet pagina van provincie Flevoland.

Bijlagen kunt u eventueel per post versturen naar:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
Afdeling Concernzaken, Eenheid Bestuur
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Meer informatie

Wet- en regelgeving

Laatst aangepast: 18-11-2022