M.e.r.- beoordelingsbesluit dijkreconstructie Almere Duin aan Ijmeerdijk dijkkilometer 4,7 tot 6,4

Besluit

Provincie Flevoland heeft een besluit vastgesteld. Hiervoor hebben Gedeputeerde staten op 2 november 2021, een besluit M.e.r.-beoordeling dijkreconstructie Almere Duin vastgesteld. Met dit bericht laat provincie Flevoland u weten dat er misschien iets verandert in uw buurt. Voor het plan Almere Duin is een reconstructie van de dijk noodzakelijk. De aanleiding van de dijkreconstructie is de wens van de gemeente Almere om het gebied rond de Ijmeerdijk her in te richten en duinen aan te leggen tussen de Marinaweg en de Oude Landweg. Doel is om een aantrekkelijk duinlandschap te creëren op een, ook in de toekomst, veilige dijk. Wanneer er eenmaal duinen op en over de dijk zijn aangelegd, is een eventuele dijkverbetering in de toekomst lastiger en kostbaarder.

Inzien

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit dijkreconstructie Almere Duin kunt u vinden op deze webpagina. Liever een papieren versie inzien? Neem dan contact met ons op.

Beroep

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 Algemene wet bestuursrecht. Hiertegen is alleen bezwaar en beroep mogelijk door degene die direct in zijn belang wordt getroffen. Het 'belang’ waar het in dit besluit om gaat, is de vraag of er wel of geen MER moet worden opgesteld. Indien u het niet eens bent met het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u dat kenbaar maken in het kader van de procedure ten behoeve van het (Ontwerp)projectplan dijkreconstructie Almere Duin Zuid. Waterschap Zuiderzeeland besluit hierover. U wordt hierover geïnformeerd via een publicatie in het Waterschapsblad.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 4.02 MB
Open de pdf