Besluit tot het verlenen van een omgevingsverginning milieu (verandering) en tot het wijzigen van voorschriften

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft namens het college van Gedeputeerde staten van Flevoland een omgevingsvergunning verleend ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het veranderen van de inrichting en het in werking hebben van die verandering ten behoeve van de aan de Revisieweg 3 in Emmeloord gelegen inrichting genaamd Profyto B.V. Op 27 mei 2020 wordt de beschikking van Profyto B.V. gepubliceerd. De stukken liggen van 28 mei tot 10 juli 2020 ter inzage. Via de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied kunt u de beschikking en alle bijbehorende stukken downloaden.