Besluit vergunning Wet natuurbescherming: Melkveebedrijf M. en K. Schoone, Klingenweg 10 en Visvijverweg 32a te Swifterbant.

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming op 18 november 2021 een vergunning (2868858) aan Melkveebedrijf M. en K. Schoone, Klingenweg 10 en Visvijverweg 32a te Swifterbant voor onbepaalde tijd hebben verleend.

Ter inzage

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19 november 2021 tot en met 30 december 2021 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact op met 0320-265265. Tevens is het besluit voor een ieder toegankelijk via de website www.flevoland.nl/terinzage.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Contact Voor informatie over de inhoud of de procedure, kunt u terecht bij provincie Flevoland. Bel 0320 – 265 265 of mail naar wetnatuurbescherming@flevoland.nl.

Download

Besluit vergunning wet Natuurbescherming Melkveebedrijf M. en K. Schoone

pdf - 133.09 kB
Open de pdf
Download

Aerius verschilberekening extern salderen

PDF - 700.94 kB
Open de PDF
Download

Aerius verschilberekening Visvijverweg

PDF - 685.32 kB
Open de PDF