Derde wijziging nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2021

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat het volgende ontwerp en bijbehorende stukken vanaf 28 april tot en met 26 mei ter visie ligt: derde wijziging Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2021. Met de Regio deal Noordelijk Flevoland hebben Rijk en Regio middelen beschikbaar gesteld voor het geven van een impuls aan de regio Noordelijk Flevoland en onder meer het stimuleren van de Flevolandse maritieme sector. De nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland is, met behulp van middelen uit de Regio deal, uitgebreid met een vijfde voucher, de Maritieme innovatie voucher. Met deze maritieme innovatie voucher kan het maritieme bedrijfsleven financiële middelen aanvragen ter stimulering van het innovatieve karakter van de sector. In de derde wijziging nadere regels voucherregeling ondernemerschap Flevoland 2017-2021 staan de voorwaarden die gelden voor het verkrijgen van de vijfde voucher. Een belangrijke voorwaarde die de provincie stelt, is dat de aanvragende partij met verbinding is aan de maritieme sector Noordelijk Flevoland en maritiem gerelateerde diensten aanbiedt. Daarnaast worden ook voorwaarden gesteld aan onder meer de kwaliteit van het in te dienen plan en de innovatierichting waarvoor een voucheraanvraag kan worden ingediend.

Ter inzage

Gegeven de huidige maatregelen en de risico’s ten aanzien van het COVID-19 virus, wordt op dit moment afgezien van de gebruikelijke fysieke ter inzagelegging van de ontwerpstukken op het provinciehuis en de gemeentehuizen. Het ontwerp van de Derde wijziging Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2021 is met ingang van 28 april 2021 tot en met 26 mei 2021 voor een ieder toegankelijk via deze webpagina. Kunt u de ontwerpstukken niet digitaal raadplagen dan kunt u een papieren versie opvragen.

Zienswijze

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht. Zienswijzen kunnen schriftelijk worden gestuurd aan provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, t.a.v. de afdeling Gebiedsprogramma’s en Europa onder vermelding van “zienswijze derde wijziging nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2021”. U kunt ook per e-mail reageren via info@flevoland.nl onder vermelding van ‘zienswijze derde wijziging nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2021’. Alle ingediende zienswijzen dienen voorzien te zijn van datum, naam en adresgegevens. Indien u als indiener van een zienswijze wenst dat uw gegevens niet openbaar worden, kunt u in uw zienswijze daartoe verzoeken.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 85.86 kB
Open de pdf