Natuurbeheerplan 2022

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde in artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (AWB), bekend dat zij in hun vergadering van 7 september 2021 onder nr. 2836725 hebben besloten het Natuurbeheerplan Flevoland 2022 vast te stellen.

Ter inzage

Het bij dit besluit behorende Natuurbeheerplan Flevoland 2022 inclusief kaarten liggen voor een ieder ter inzage in het provinciehuis, Visarenddreef 1 te Lelystad of op deze pagina.

Download

Natuurbeheerplan 2022

PDF - 287.79 kB
Open de PDF