Ontwerp economisch beleid

Met dit bericht laat Provincie Flevoland u weten dat er misschien iets verandert in uw buurt, omgeving. Hieronder geven we u meer informatie. 

Provincie Flevoland is van plan een Economische Visie 2030 en Economisch Programma 2023-2028 vast te stellen. Daarvoor hebben Provinciale Staten op 22 februari 2023 een ontwerp economisch beleid vastgesteld. In dit ontwerp is de economische visie van de provincie opgenomen en de uitwerking naar een economisch programma. Daarin staat beschreven hoe de provincie de regionale economie de komende jaren wil stimuleren.

Bekijken

Het ontwerp economisch beleid bestaat uit: ontwerp Economische Visie 2030 en ontwerp Economisch programma 2023-2028. U kunt beide documenten onderaan deze webpagina bekijken. Liever een papieren versie inzien? Neem dan contact met ons op.

Reageren

Iedereen mag reageren door een zienswijze in te dienen. Dat kan tot en met 14 april 2023 (zes weken na deze publicatie). Provincie Flevoland gebruikt de ingediende zienswijzen bij het definitieve besluit over de Economische visie 2030 en het Economisch Programma 2023-2028. Wanneer u geen zienswijze indient, kunt u later alleen reageren op het definitieve besluit als dat tegen uw belangen ingaat.

Zienswijze indienen

We ontvangen uw zienswijze het liefst per e-mail: economie@flevoland.nl. Per brief reageren mag ook. Vermeld altijd het onderwerp: Ontwerp economisch beleid. Noem ook de datum waarop u reageert, uw naam en adresgegevens. Liever telefonisch uw zienswijze indienen? Maak hiervoor eerst een afspraak via 0320 – 265 265.

Download

Ontwerp Economische Visie 2030

pdf - 753,97 kB
Open de pdf
Download

Ontwerp Economisch Programma 2023-2028

pdf - 326,19 kB
Open de pdf