Ontwerp nadere regels versterken en vernieuwen en de nadere regels mogelijk maken aan heel Flevoland

Provincie Flevoland is van plan om twee regelingen op te stellen. Gedeputeerde Staten hebben op 5 oktober 2021 beide regelingen vastgesteld (2822076). Met dit bericht laat provincie Flevoland u weten dat er misschien iets verandert in uw buurt. U mag hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze.

Fonds voor culturele ontwikkeling

Op 29 juni 2021 hebben Gedeputeerde Staten de opzet van het Fonds voor culturele ontwikkeling vastgesteld (kenmerk 2697025). Als uitwerking hiervan zijn twee nadere regels opgesteld: ‘Versterken en Vernieuwen (2807384) en ‘Mede mogelijk maken (2807942). Beide zijn bedoeld om culturele instellingen en makers weer goed te laten functioneren en daarmee de culturele infrastructuur in Flevoland te versterken. Dit draagt bij aan het overkoepelende doel van het Fonds voor culturele ontwikkeling: het versterken van het makersklimaat. 
Vooruitlopend op het besluit van Provinciale Staten (PS) over beschikbaarstelling van budget voor het fonds en daarmee voor de nadere regels, worden de ontwerpen van de nadere regels ter inzage gelegd.

Reageren

Het ontwerp van de Nadere regels Versterken en Vernieuwen en de Nadere regels Mede mogelijk maken kunt u bekijken op deze webpagina. Liever een papieren versie inzien? Neem dan contact met ons op. Reageren kan tot en met 25 november 2021. Provincie Flevoland gebruikt de ingediende zienswijzen bij het definitieve besluit over de Nadere regels Versterken en Vernieuwen en de Nadere regels Mede mogelijk maken.

Zienswijze indienen

We ontvangen uw zienswijze het liefst per e-mail: info@flevoland.nl. Per brief reageren mag ook. Vermeld altijd het onderwerp: ontwerp Nadere regels Versterken en Vernieuwen en de Nadere regels Mede mogelijk maken.Noem ook de datum waarop u reageert, uw naam en adresgegevens.Liever telefonisch uw zienswijze indienen? Maak hiervoor eerst een afspraak via 0320 – 265 265.

Contact

Voor informatie over de inhoud of de procedure, kunt u terecht bij provincie Flevoland. Bel 0320 – 265 265 of mail naar info@flevoland.nl

Berichten en bekendmakingen over uw buurt

Deze kennisgeving is een extra service van provincie Flevoland. Wij plaatsen alle kennisgevingen en bekendmakingen namelijk op officielebekendmakingen.nl/provinciaalblad. Deze berichten staan dus niet meer altijd in de krant.

Altijd op de hoogte met de e-mailservice

Wilt u op de hoogte blijven van wat er bij u in de buurt speelt? Meld u dan aan voor de 
e-mailservice via: overuwbuurt.overheid.nl. Dan ontvangt u automatisch alle berichten over uw 
buurt. Op deze website kunt u ook gemakkelijk oude bekendmakingen terugvinden.

Download

Nadere regels Versterken en vernieuwen (pdf, 141 kB)

pdf - 140.27 kB
Open de pdf
Download

Nadere regels Mede mogelijk maken (pdf, 121 kB)

pdf - 120.98 kB
Open de pdf