Ontwerp Nadere regels Versterking Maritieme Campus Noordelijk Flevoland

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat vanaf donderdag 31 oktober 2019 tot en met donderdag 28 november 2019 het Ontwerp Nadere regels Versterking Maritieme Campus Noordelijk Flevoland ter inzage ligt. Gedurende deze termijn kunnen alle belanghebbenden zienswijzen op het ontwerp indienen.

Scholingsfaciliteiten

Het doel van de versterking Maritieme Campus Noordelijk Flevoland is om, de scholingsfaciliteiten in de regio aan te bieden die benodigd zijn om de beroepsbevolking te scholen voor de maritieme technische arbeidsmarkt in Noordelijk Flevoland. Met de realisatie van een Maritieme Campus en de realisatie van een volwaardige onderwijsinfrastructuur wordt voorzien in (op-, om- en bij)scholing voor het opleiden van (nieuw) arbeidspotentieel. In de Maritieme Campus werkt het onderwijs samen met het bedrijfsleven aan een toekomstbestendige state of the art campus.

Ter inzage

Alvorens het ontwerp definitief vast te stellen wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om zienswijzen over het ontwerp kenbaar te maken. Het ontwerp wordt gedeeld met de doelgroep van de regeling en overige belanghebbenden.

Zienswijzen

Tot en met donderdag 28 november 2019 kan iedereen schriftelijk hun zienswijzen over genoemde wijzigingen naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB te Lelystad. U kunt ook per e-mail reageren via Regiodeal@flevoland.nl onder vermelding van ‘Ontwerp Nadere regels Versterking Maritieme Campus Noordelijk Flevoland’.

Ter inzage

Ontwerp ‘Nadere regels Versterking Maritieme Campus Noordelijk Flevoland’

docx - 30.33 kB
Open de docx