Ontwerp Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2024-2028

We zijn van plan een regeling Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2024-2028 op te stellen. Hiervoor hebben Gedeputeerde staten op 19 maart 2024, een regeling 'nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2024-2028 in ontwerp vastgesteld. Met dit bericht laten we u weten dat er misschien iets verandert in uw buurt. U mag hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze.