Ontwerpbesluiten inzake wijziging provinciaal beleid en regelgeving grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied Flevoland

Provinciale staten zijn van plan provinciaal beleid en regelgeving over grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied van Flevoland te wijziging. Hiervoor hebben zij op 20 april 2022 in ontwerp de volgende besluiten vastgesteld:

A. Ontwerp Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. de evaluatie van de eerste tranche van de Structuurvisie zon (grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied),

B. Ontwerp Verordening inzake wijziging regels grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied van Flevoland en

C. Ontwerp Openstellingsbesluit Tweede tranche Structuurvisie Zon.

U mag hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze.

De ontwerpbesluiten zijn met name gebaseerd op de tussenbalans van het beleid voor zon op land, die is uitgevoerd na realisatie van de eerste 500 hectare in het landelijk gebied van Flevoland. Ten behoeve van de openstelling van de tweede 500 hectare voor zon op land worden een aantal wijzigingen in beleid en regelgeving doorgevoerd.

De belangrijkste punten zijn de toevoeging van:

  • een provinciale zonneladder
  • een bouwsteen over biodiversiteit en bodemkwaliteit
  • het verbod van zonne-energie op agrarische gronden

Tevens is de bouwsteen over landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit aangepast. En zijn de randvoorwaarden voor de openstelling van de tweede tranche opgesteld.

Inzien

De ontwerpbesluiten A. t/m C. kunt u hieronder als download bekijken. Ontwerpbesluit B. is uitgewerkt in twee informatieve versies van de te wijzigen verordeningen. Ook deze kunt u hieronder als download bekijken. Ontwerpbesluit A. en B. kunt u ook bekijken in de viewer van www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hiervoor gebruikt u de plannummers: NL.IMRO.9924.OPzonneenergieFle-ON01 en NL.IMRO.9924.OVzonneenergieFle-ON01. Liever een papieren versie inzien? Neem dan contact met ons op.

Zienswijze indienen

Het indienen van een zienswijze kan tot en met 15 juni 2022. Provincie Flevoland gebruikt de ingediende zienswijzen bij de definitieve besluiten inzake wijziging provinciaal beleid en regelgeving grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied Flevoland. Iedereen mag een zienswijze indienen. Wanneer u geen zienswijze indient, kunt u later alleen reageren op het definitieve besluit als dat tegen uw belangen ingaat. We ontvangen uw zienswijze het liefst per e-mail: info@flevoland.nl. Per brief reageren mag ook. Vermeld altijd het onderwerp: Ontwerpbesluiten inzake wijziging provinciaal beleid en regelgeving grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied Flevoland. Noem ook de datum waarop u reageert, uw naam en adresgegevens. Liever telefonisch uw zienswijze indienen? Maak hiervoor eerst een afspraak via 0320 – 265 265.

Contact

Voor informatie over de inhoud of de procedure, kunt u terecht bij provincie Flevoland. Bel 0320 – 265 265 of mail naar info@flevoland.nl.

Download

A. Ontwerp Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. de evaluatie van de eerste tranche

pdf - 222,26 kB
Open de pdf
Download

B. Ontwerp verordening inzake wijziging regels grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied

pdf - 572,78 kB
Open de pdf
Download

B1. Zonne-energie Omgevingsverordening Flevoland (informatieve geconsolideerde versie)

pdf - 451,47 kB
Open de pdf
Download

B2. Zonne-energie Omgevingsverordening Provincie Flevoland (informatieve geconsolideerde versie)

pdf - 444,44 kB
Open de pdf
Download

C. Ontwerp Openstellingsbesluit Tweede tranche Structuurvisie zon

pdf - 56,34 kB
Open de pdf