Ontwerpnota Cultuurbeleid 2021 - 2024

In de Ontwerpnota Cultuurbeleid staat hoe de provincie langs 2 routes ‘Cultuur beleven’ en ‘Cultuur maken’ verder bouwt aan cultuur in Flevoland. De provincie zet zich ervoor in dat alle Flevolanders op allerlei manieren in contact kunnen komen met kunst en cultuur. Ook wil de provincie hen de mogelijkheid bieden om actief mee te doen op het gebied van kunst en cultuur. Dat doen we samen met tal partners zoals het rijk, de gemeenten en culturele instellingen in Flevoland. De nota cultuurbeleid 2021 - 2024 richt zich in het verlengde van het huidige beleid op het ondersteunen van kunst en cultuur die we maatschappelijk van belang vinden, maar die niet vanzelfsprekend (volledig) uit de markt of uit de samenleving komen.

Ter inzage

De Ontwerpnota Cultuurbeleid 2021-2024  ligt vanaf 6 maart 2020 tot en met 17 april 2020  ter inzage in de bibliotheken en gemeentehuizen van Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde en in het provinciehuis in Lelystad. Het ontwerp is vanaf die datum ook digitaal te raadplegen onderaan deze tekst.

Zienswijzen

Gedurende de periode van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gezonden aan provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, onder vermelding van ‘Ontwerpnota Cultuurbeleid 2021-2024’.U kunt ook per e-mail reageren via info@flevoland.nl onder vermelding van ‘Zienswijze Ontwerpnota Cultuurbeleid 2021-2024’. Alle ingediende zienswijzen moeten voorzien zijn van datum, naam en adresgegevens. Als schriftelijk of digitaal indienen vanwege duidelijke redenen niet mogelijk is, kan mondeling een zienswijze worden ingediend. U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen met 0320 - 265 265. Ontvangen zienswijzen worden verzameld en van een antwoord voorzien in een ‘antwoordnota’. Degenen die een zienswijze hebben ingediend, ontvangen de antwoordnota per e-mail of post. Wilt u als indiener van een zienswijze niet dat uw gegevens openbaar worden, dan kunt u dat aangeven.

Download

Open de ontwerpnota Cultuurbeleid 2021 - 2024

PDF - 734.58 kB
Open de PDF