Voorgenomen herbegrenzing Natuur Netwerk Nederland (NNN) ten behoeve van verlengen Poseidonweg te Lelystad

Provincie Flevoland is van plan in te stemmen met een verzoek van de gemeente Lelystad tot herbegrenzing van het Natuur Netwerk Nederland. Hiervoor hebben Gedeputeerde staten op 5 juli 2022, een voorgenomen besluit tot herbegrenzing genomen. Hieronder worden deze voorgenomen besluiten toegelicht. U mag hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze. De gemeente Lelystad gaat een rijbaan aanleggen waarmee de Poseidonweg wordt verbonden met de bestaande Anthony Fokkerweg en de toekomstige Laan van Nieuwland. Als gevolg van deze ontwikkeling zal 0,44 ha aan het NNN worden onttrokken. Conform de Spelregels EHS zal dit worden gecompenseerd door 0.44 ha op het aangrenzende perceel als NNN te herbegrenzen. Door de compensatie direct te laten aansluiten op bestaand aangewezen NNN gebied wordt dit versterkt. Ook is onder de Poseidonweg een ecopassage aangelegd om versnippering van natuurgebieden te voorkomen. Daarnaast heeft de gemeente verzocht om aangrenzend op de strook van 0,44 ha een gebied van 1,6 ha te reserveren welke in de toekomst ingezet kan worden indien uitwisseling / compensatie binnen Zuiderpark aan de orde is in verband met NNN.

Inzien

De documenten behorende bij de voorgenomen herbegrenzing NNN i.v.m. het verlengen van de Poseidonweg te Lelystad kunt u hieronder als download bekijken. Liever een papieren versie inzien? Neem dan contact met ons op.

Zienswijze indienen

Het indienen van een zienswijze kan tot en met 18 augustus 2022. Provincie Flevoland gebruikt de ingediende zienswijzen bij het definitieve besluit over voorgenomen herbegrenzing NNN i.v.m. het verlengen van de Poseidonweg te Lelystad. We ontvangen uw zienswijze het liefst per e-mail: info@flevoland.nl. Per brief reageren mag ook. Vermeld altijd het onderwerp: voorgenomen herbegrenzing NNN i.v.m. het verlengen van de Poseidonweg te Lelystad. Noem ook de datum waarop u reageert, uw naam en adresgegevens. Liever telefonisch uw zienswijze indienen? Maak hiervoor eerst een afspraak via 0320 – 265 265.

Contact

Voor informatie over de inhoud of de procedure, kunt u terecht bij provincie Flevoland. Bel 0320 – 265 265 of mail naar info@flevoland.nl.

Download

Open het document bij deze ter inzage

pdf - 684,00 kB
Open de pdf