Wet natuurbescherming: (wijziging) vergunningsvoorschriften Wnb-vergunning voor visserij met staande netten in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming op 26 januari 2021 (tevens verzenddatum) de bestaande vergunningsvoorschriften van de Wnb-vergunning voor visserij met staande netten in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer hebben gewijzigd.

Ter inzage

De gewijzigde vergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 27 januari 2021 tot en met 09 maart 2021 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen via 0320 - 265 265. Tevens is de ontheffing voor een ieder toegankelijk via deze webpagina.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 347.38 kB
Open de pdf