Wet natuurbescherming: ontheffing voor het vernietigen van verblijfplaatsen van huismus en gewone dwergvleermuis vanwege renovatiewerkzaamheden aan woningen in de Waterwijk te Almere

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.3 en 3.8 Wet natuurbescherming op 16 mei 2022 een ontheffing hebben verleend aan Goede Stede te Almere voor het opzettelijk verstoren, vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen of het wegnemen van 7 nesten van de huismus aan Spieringpad 13, Kabeljauwstraat 25, Inktvisplein 13, 15, 19, 25 en Zaagvisplantsoen 55. Tevens hebben wij de ontheffing verleend voor het verstoren van de gewone dwergvleermuis, respectievelijk het vernielen of beschadigen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis, in verband met de renovatie van woningen aan Spieringpad 29, Zeeltstraat 12, Inktvisplein 1 en 25, Inktvisplantsoen 23, Zaagvisplantsoen 25, Tonijnstraat 17 en 44, Fintstraat 1 en 16, Kabeljauwstraat 1 en Palingstraat 72 te Almere.

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 mei 2022 tot en met 27 juni 2022 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact met provincie Flevoland op via 0320-265265. Tevens is de ontheffing voor een ieder toegankelijk via deze webpagina.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Open het document bij deze ter inzage

pdf - 452,29 kB
Open de pdf