Woo verzoek Asfaltcentrale

Datum besluit

27 september 2022

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van informatie omtrent asfaltcentrale aan de Asfaltstraat 13 te Lelystad., heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

Bijgevoegd

  1. Woo-besluit (geanonimiseerd)
  2. Inventarisatielijst
  3. Documenten
Documenten

Documenten

pdf - 86,86 kB
Open de pdf