Fietspad Eemmeerdijk

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van documenten betreffende meldingen over het fietspad aan de Eemmeerdijk te Zeewolde, heeft het College besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken. Financiële gegevens van de Provincie, persoonsgegevens van betrokkenen en informatie bestemd voor intern beraad zijn niet openbaar gemaakt.

Download

Download de bijlagen bij dit Wob-besluit

pdf - 3.37 MB
Open de pdf