Sericon inzake SuperGaz

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de vergunningsprocedure van SuperGaz B.V. te Lelystad, heeft het college besloten de gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. De persoonsgegevens en persoonlijke opvattingen van medewerkers zijn onleesbaar gemaakt in de documenten op grond van artikelen 10, eerste lid, onder e en g Wob.

Download

Open de documenten bij dit WOB-verzoek

pdf - 65.39 kB
Open de pdf