Wob-besluit deelbesluit I inzake IJsseldelta fase II

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van documenten betreffende de besluitvorming omtrent waterveiligheid en het weghalen van de Roggebotsluis in IJsseldelta fase 2, heeft het College besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, openbaar te maken. Alle persoonsgegevens van betrokkenen, bepaalde financiële gegevens en persoonlijke beleidsopvattingen van medewerkers bestemd voor intern beraad zijn niet openbaar gemaakt. Dit besluit betreft deelbesluit I.

Download

Open de documenten bij dit Wob-verzoek

pdf - 117.50 MB
Open de pdf