Wob-besluit deelbesluit 2 inzake IJsseldelta fase 2

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van documenten betreffende de besluitvorming omtrent waterveiligheid en het weghalen van de Roggebotsluis in IJsseldelta fase II, heeft het College besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken. Persoonsgegevens van betrokkenen en persoonlijke beleidsopvattingen bestemd voor intern beraad zijn niet openbaar gemaakt. Dit besluit betreft deelbesluit II.

Download

Open de documenten bij dit Wob-verzoek

pdf - 58.41 MB
Open de pdf