Wob-besluit inzake onderzoeksrapporten Oostvaardersplassen

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van documenten betreffende onderzoeksrapporten inzake de Oostvaardersplassen, heeft het College besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, (gedeeltelijk) openbaar te maken. Persoonsgegevens van betrokkenen, vertrouwelijke bedrijfsgegevens, financiële gegevens van de staat en persoonlijke beleidsopvattingen bestemd voor intern beraad zijn niet openbaar gemaakt.

Download

Open de documenten bij dit Wob-verzoek

pdf - 1.64 MB
Open de pdf