Wob-besluit inzake ontbreken weekberichten Oostvaardersplassen

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van weekberichten 4, 5, 12 en 13 inzake de Oostvaardersplassen, heeft het College besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, volledig openbaar te maken.

Download

Open de documenten bij dit Wob-verzoek

pdf - 322.36 kB
Open de pdf