Wob-besluit inzake vissterfte Oostvaardersplassen

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van documenten betreffende vissterfte in de Oostvaardersplassen, heeft het College besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, (gedeeltelijk) openbaar te maken. Persoonsgegevens van betrokkenen, vertrouwelijke bedrijfsgegevens, financiële gegevens van de staat en beleidsopvattingen van medewerkers bestemd voor intern beraad, alsmede conceptversies van openbare documenten zijn niet openbaar gemaakt.

Download

Open de documenten bij dit wob-verzoek

pdf - 45.82 MB
Open de pdf