Toegankelijkheidsverklaring website Food Forum

Provincie Flevoland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Food Forum.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Flevoland is beschikbaar via de link https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid(externe link)

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Provincie Flevoland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Food Forum gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd. In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Flevoland is gevorderd met de toegankelijkheid van Food Forum en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken. De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Provincie Flevoland. Functie: Afdelingshoofd Gebiedsprogramma's en Europa. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 29-06-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via foodforum@flevoland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Provincie Flevoland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Food Forum : voldoet gedeeltelijk

De website Food Forum is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Flevoland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid(externe link)
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 26-02-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Provincie Flevoland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.
  • Oorzaak: De bedoeling van dit succescriterium is om informatie die wordt overgebracht door niet-tekstuele content, toegankelijk te maken door middel van een tekstalternatief. Hulpsoftware maakt deze alternatieve teksten bijvoorbeeld hoorbaar via voorleessoftware of tastbaar via braille. Op alle pagina's staat linksboven het logo van Foodforum. Deze afbeelding heeft een tekstalternatief gekregen die op alle pagina's anders is en dat is verwarrend. Het logo functioneert ook als link naar de homepage. Dit betekent dat op bijvoorbeeld pagina https://www.foodforum.nl/agenda/ het tekstalternatief "Logo – Archief Agenda – Food Forum" niet duidelijk is. Het advies is om het tekstalternatief op alle pagina's te veranderen naar "Logo Food Forum". In de footer onderaan alle onderzochte pagina's staat een logo van de Floriade expo 2022. Deze heeft als alternatieve tekst "Floriade" gekregen. Echter staat er nog meer tekst in het logo dat nu gemist wordt door iemand met hulpsoftware. Het is beter om de volledige tekst toe te voegen: "Expo 2022, Floriade, Amsterdam – Almere NL". https://www.foodforum.nl. In de footer onderaan alle onderzochte pagina's staan icoontjes met links naar de social media accounts. Deze icoontjes hebben geen alternatieve teksten. https://www.foodforum.nl/ Bovenstaand probleem komt ook op andere pagina's voor in de content, bijvoorbeeld op pagina https://www.foodforum.nl/agenda/opening-paviljoen-food-forum/ onder "Delen". Op pagina https://www.foodforum.nl/ staat een decoratieve afbeelding in de banner (sfeerbeeld bebouwing met groende daken). Deze afbeelding heeft als alternatief de volgende tekst meegekregen "Food forum slider". Deze tekst wordt voorgelezen door voorleessoftware. Omdat het een decoratieve afbeelding betreft, is het beter om de alternatieve tekst leeg te laten. De afbeelding wordt dan genegeerd door hulpsoftware. Dit is ook van toepassing op de drie afbeeldingen die staan bij "Zaalverhuur en werkplekken", "Programmering" en "Ontmoetingsplek voor food professionals" en de foto van de robotarm daaronder. Dit komt voor bij meerdere onderzochte pagina's, waar decoratieve afbeeldingen alternatieve teksten hebben gekregen.https://www.foodforum.nl/ Bij de foto's van de zalen die staan onder de kop "Bent u op zoek naar een unieke locatie voor uw vergadering of evenement?" is een situatie die ook niet helemaal klopt. Neem bijvoorbeeld "Begane grond" De afbeeldingen die hierbij staat is een link, maar daaronder in het bericht staan nog eens twee links naar dezelfde pagina ("Begane grond" en "Klik hier voor meer informatie". Dit is dus eigenlijk dubbelop. Het advies is om hier één link van te maken, zodat de afbeelding als decoratief gezien kan worden. Dit is ook het geval op pagina https://www.foodforum.nl/agenda/. Op pagina https://www.foodforum.nl/agenda/opening-paviljoen-food-forum/ en https://www.foodforum.nl/zalen/de-vis/ en https://www.foodforum.nl/food-forum/duurzaam-gebouw/ staan diverse afbeeldingen die linken naar een grotere versie van dezelfde afbeelding. In de alternatieve teksten staan nu de namen van de afbeeldingen. Ook hier geldt dat het belangrijk is om het doel van de link weer te geven. In dit geval is dat het openen van de afbeelding in een nieuw venster.
  • Gevolg: Zie oorzaak.
  • Alternatief: Zie oorzaak.
  • Maatregel: De ontwikkelaar van de website geeft aan dat dit punt opgelost is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2021
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.
  • Oorzaak: De video op pagina https://www.foodforum.nl/food-forum/duurzaam-gebouw/ beschikt niet over audiodescriptie of een alternatief, zoals een uitgeschreven transcript van de tekst. Daardoor zullen mensen die doof of slechthorend zijn belangrijke visuele informatie missen die in beeld is, maar niet wordt uitgesproken. Dit succescriterium vraagt om het laten uitspreken van alle belangrijke visuele informatie in beeld of het aanbieden van een alternatief zoals een transcript. In het begin van de video is bijvoorbeeld de naam en functie van de spreker in beeld en daarna het logo met de tekst "Foodforum, Duurzaam bouwen". In de outro van de video komt er ook tekst in beeld: "Food Forum is een pand van Provincie Flevoland" en "www.foodforum.nl". Daarna komen er diverse logo's in beeld. Dit is allemaal informatie die iemand die blind of slechtziend is nu mist. Let op: bij dit succescriterium is het toevoegen van een transcript nog voldoende, maar bij succescriterium 1.2.5 volstaat dit niet meer. Daar is audiodescriptie vereist.
  • Gevolg: Zie oorzaak.
  • Alternatief: Zie oorzaak.
  • Maatregel: Zie oorzaak. We gaan hierover met de ontwikkelaar van de website in gesprek hoe dit op te lossen valt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.
  • Oorzaak: De video op pagina https://www.foodforum.nl/food-forum/duurzaam-gebouw/ beschikt niet over audiodescriptie. Daardoor zullen mensen die doof of slechthorend zijn belangrijke visuele informatie missen die in beeld is, maar niet wordt uitgesproken. Dit succescriterium vraagt om het laten uitspreken van alle belangrijke visuele informatie in beeld. In het begin van de video is bijvoorbeeld de naam en functie van de spreker in beeld en daarna het logo met de tekst "Foodforum, Duurzaam bouwen". In de outro van de video komt er ook tekst in beeld: "Food Forum is een pand van Provincie Flevoland" en "www.foodforum.nl". Daarna komen er diverse logo's in beeld. Dit is allemaal informatie die iemand die blind of slechtziend is nu mist en die door middel van audiodescriptie moet worden uitgesproken.
  • Gevolg: Zie oorzaak.
  • Alternatief: Zie oorzaak.
  • Maatregel: Zie oorzaak. We gaan hierover met de ontwikkelaar van de website in gesprek hoe dit op te lossen valt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.foodforum.nl/ staat een tekst die is opgemaakt met het strong- en het em-element om de tekst te stylen (vetgedrukt en cursief te maken). Strong en em kunnen worden gebruikt om nadruk aan een woord te geven. Het wordt dan door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Deze elementen zijn dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Dit kan worden opgelost door deze zin via CSS op te maken. Op pagina https://www.foodforum.nl/agenda/opening-paviljoen-food-forum/ staat een formulier. Onderaan staan twee selectievakjes “Ja” en “Nee”. Visueel is duidelijk waar deze betrekking op hebben, maar die informatie is niet duidelijk voor hulpsoftware. Dit kan worden opgelost door deze onderdelen te groeperen met behulp van een fieldset, waarbij de vraag in een legend-element wordt gezet.
  • Gevolg: Zie oorzaak.
  • Alternatief: Zie oorzaak.
  • Maatregel: De ontwikkelaar van de website geeft aan dat dit punt opgelost is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2021
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer: * Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en * De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak: De bedoeling van dit succescriterium is om ervoor te zorgen dat het invullen van formulieren makkelijker wordt, doordat velden met persoonlijke informatie worden aangevuld met autocomplete. Vooral voor mensen met cognitieve- of motorische beperkingen biedt dit uitkomst. Op pagina https://www.foodforum.nl/agenda/opening-paviljoen-food-forum/ staat een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Voor deze invoervelden is een autocomplete-attribuut nodig bij de input-elementen. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen. Het autocomplete-attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden. Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de toepassing van dit attribuut en welke waardes verplicht zijn om te gebruiken. Zie: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes. Bij het invoerveld voor voornaam moet bijvoorbeeld autocomplete="given-name" gebruikt worden en zo gelden voor elk van de genoemde invoervelden andere verplichte waarden. Let op: niet voor elk veld bestaat een autocomplete-waarde, bijvoorbeeld niet voor voorletters of tussenvoegsels. Als er wel een waarde is, dan moet deze ook gebruikt worden. De waardes "off" en "on" zijn niet voldoende.
  • Gevolg: Zie oorzaak.
  • Alternatief: Zie oorzaak.
  • Maatregel: De ontwikkelaar van de website geeft aan dat dit punt opgelost is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2021
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: * Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; * Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: Een te laag contrast kan ervoor zorgen dat content niet goed waarneembaar is voor mensen die slechtziend of kleurenblind zijn. Op alle pagina’s is een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus aanwezig. Wanneer de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, moet deze altijd een verandering veroorzaken met een contrast van minimaal 3,0:1. Het verschil tussen wel en geen toetsenbordfocus is echter niet overal voldoende. Bijvoorbeeld in de footer heeft de rode rand een te laag contrast van 1,3:1 op de blauwe achtergrond. Dit probleem komt ook op andere plaatsen voor. Wanneer de standaard focusindicator van de browser wordt gebruikt, hoeft deze niet te voldoen aan de contrasteis uit dit succescriterium. Op pagina https://www.foodforum.nl/agenda/opening-paviljoen-food-forum/ staat een formulier. Wanneer de toetsenbordfocus op één van de selectievakjes “Ja” of “Nee” staat of op de knop “Verzenden” verschijnt een blauw kader met een te laag contrast van 1,3:1 op de witte achtergrond. Dit probleem kan op meerdere pagina’s en plekken voorkomen. Het volgende wordt niet afgekeurd, maar viel wel op: op alle pagina’s komen strepen voor onder links, die groen van kleur zijn. Bijvoorbeeld op pagina https://www.foodforum.nl/ onder de links “naar zaalverhuur”, “Naar agenda” en “Meer over Food Forum”. Deze groene strepen hebben onvoldoende contrast met de grijze achtergrond. Namelijk 1,8:1. Op sommige plaatsen hebben de strepen een witte achtergrond, maar ook dan is het contrast nog steeds te laag met 2,0:1. Dit wordt nu niet afgekeurd, omdat de linkteksten zelf al duidelijk maken dat het links zijn. Dit geldt ook voor de iconen achter “Alle maanden” en “Alle categorieën” op pagina https://www.foodforum.nl/agenda/. Deze iconen hebben een te laag contrast van 2,6:1 op de witte achtergrond. De teksten van deze elementen maken echter ook duidelijk dat dit selectie-elementen zijn.
  • Gevolg: Zie oorzaak.
  • Alternatief: Zie oorzaak.
  • Maatregel: De ontwikkelaar van de website geeft aan dat dit punt opgelost is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2021
 7. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken: * Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet; * Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.); * Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.foodforum.nl/food-forum/duurzaam-gebouw/ staat een video. In deze videospeler is het mogelijk om sneltoetsen van één karakter te gebruiken voor de bediening. Iemand kan bijvoorbeeld de letter K gebruiken om de video te pauzeren en weer te starten of de letter M om het geluid te dempen en weer aan te zetten. Ook andere sneltoetsen kunnen actief zijn. Het probleem is hier dat deze sneltoetsen ook actief zijn als de toetsenbordfocus op een ander element binnen de video staat. Dit kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Ook kan dit problemen opleveren voor mensen die per ongeluk een toets op het toetsenbord indrukken.
  • Gevolg: Zie oorzaak.
  • Alternatief: Zie oorzaak.
  • Maatregel: De ontwikkelaar van de website geeft aan dat dit punt opgelost is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2021
 8. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken: * Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en * Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak: Dit succescriterium is bedoeld voor mensen met een cognitieve beperking die snel afgeleid zijn door wisselende of bewegende beelden bij het lezen van tekst. Op pagina https://www.foodforum.nl/agenda/ staat boven de hoofdcontent een bewegende banner met afbeeldingen. Deze kan niet gepauzeerd, gestopt of verborgen worden.
  • Gevolg: Zie oorzaak.
  • Alternatief: Zie oorzaak.
  • Maatregel: De ontwikkelaar van de website geeft aan dat dit punt opgelost is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2021
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.
  • Oorzaak: Wanneer de website wordt bekeken op een klein scherm, is het hoofdmenu verplaatst achter een icoon. Als dit menu is geopend, overlapt het de onderliggende pagina. De toetsenbordfocus gaat echter wel naar de onderliggende pagina en dat is niet de bedoeling. Deze moet in het menu komen en blijven.
  • Gevolg: Zie oorzaak.
  • Alternatief: Zie oorzaak.
  • Maatregel: De ontwikkelaar van de website geeft aan dat dit punt opgelost is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2021
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: Op alle pagina's staat linksboven het logo van Foodforum. Deze afbeelding heeft een tekstalternatief gekregen die op alle pagina's anders is en dat is verwarrend. Het logo functioneert ook als link naar de homepage. Dit betekent dat op bijvoorbeeld pagina https://www.foodforum.nl/agenda/ het tekstalternatief "Logo – Archief Agenda – Food Forum" niet duidelijk is. Het advies is om het tekstalternatief op alle pagina's te veranderen naar "Logo Food Forum". In de footer onderaan alle onderzochte pagina's staan icoontjes met links naar de social media accounts. Deze icoontjes hebben geen alternatieve teksten, waardoor het linkdoel niet duidelijk is. Bovenstaand probleem komt ook op andere pagina's voor in de content, bijvoorbeeld op pagina https://www.foodforum.nl/agenda/opening-paviljoen-food-forum/ onder "Delen". Op pagina https://www.foodforum.nl/agenda/ staan meerdere links met de tekst "Klik hier voor meer informatie". Deze links hebben niet automatisch context met de content erboven en daardoor zijn de linkdoelen hier niet duidelijk. Op pagina https://www.foodforum.nl/food-forum/duurzaam-gebouw/ staat een afbeelding die tevens een link vormt naar een video over duurzaam bouwen. Het linkdoel van deze afbeelding is nu niet duidelijk voor gebruikers van hulpsoftware. De afbeelding heeft als alternatieve tekst de volgende naam "https://www.foodforum.nl/wp-content/uploads/2021/01/Food-Forum-glas-hoek-plaatsen-web.jpg" en als titel "glazen gevel Food Forum". Als alternatieve tekst zou de titel van de video kunnen worden gebruikt (Provincie Flevoland, Food Forum, duurzaam bouwen). Het is daarnaast raadzaam om in de titel het doel van de link te vermelden (video). Op die manier is duidelijk dat het om een link naar een video gaat. Op pagina https://www.foodforum.nl/ staan onder het kopje “Samen werken aan het voedsel van morgen” drie menu-items. “Zaalhuur en werkplekken”, “Programmering” en “Ontmoetingsplek voor food professionals”. Deze items bestaan steeds uit twee focuselementen met hetzelfde linkdoel. Bijvoorbeeld bij “Zaalhuur en Werkplekken”. Daar komt de toetsenbordfocus op de afbeelding en op de link eronder “Naar zaalhuur”. Beide elementen linken naar hetzelfde. Het zou beter zijn om hier één element van te maken, zodat er geen verwarring ontstaat bij het navigeren op het toetsenbord. Hetzelfde is het geval bij de items onder de kop “Bent u op zoek naar een unieke locatie voor uw vergadering of evenement?” en op de pagina https://www.foodforum.nl/agenda/ komt hetzelfde voor.
  • Gevolg: Zie oorzaak.
  • Alternatief: Zie oorzaak.
  • Maatregel: De ontwikkelaar van de website geeft aan dat dit punt opgelost is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2021
 11. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.
  • Oorzaak: Iedere pagina binnen website moet naast de standaard manier van navigeren (via het volgen van links in een menu of binnen een webpagina) op minimaal nog één manier te vinden zijn. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een sitemap, of door middel van de zoekmachine. De website heeft naast een hoofdmenu ook een zoekmachine. De zoekmachine zit rechts naast “Contact”. Deze zoekmachine is echter onzichtbaar voor zowel ziende als blinde gebruikers als voor software. Op deze manier is het dus geen volwaardig alternatief om op een andere manier op de website te navigeren.
  • Gevolg: Zie oorzaak.
  • Alternatief: Zie oorzaak.
  • Maatregel: De ontwikkelaar van de website geeft aan dat dit punt opgelost is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2021
 12. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: Wanneer de website wordt bekeken op een klein scherm, is het hoofdmenu verplaatst achter een icoon. De toetsenbordfocus is dan niet zichtbaar op dit icoon en op één link naar de homepage erna. Als het menu is geopend, komt de toetsenbordfocus op de onderliggende pagina en daardoor is deze niet zichtbaar. https://www.foodforum.nl/ Op pagina https://www.foodforum.nl/agenda/ staan twee select-elementen. De toetsenbordfocus is niet zichtbaar als deze zich op één van deze elementen bevindt. Op pagina https://www.foodforum.nl/agenda/opening-paviljoen-food-forum/ staat een formulier. Hier is de toetsenbordfocus niet zichtbaar in het invoerveld bij “Aanhef”.
  • Gevolg: Zie oorzaak.
  • Alternatief: Zie oorzaak.
  • Maatregel: Zie oorzaak. We gaan hierover met de ontwikkelaar van de website in gesprek hoe dit op te lossen valt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.
  • Oorzaak: Bij het formulier op pagina https://www.foodforum.nl/agenda/opening-paviljoen-food-forum/ komt na het gedeeltelijk leeglaten van de invoervelden en na het activeren van de verzendknop bij de niet-ingevulde verplichte velden de melding "Het veld is verplicht" in beeld. Dit is geen duidelijke foutmelding maar een mededeling. Een goede foutmelding geeft aan waar de fout zit en bevat tekst die aangeeft dat er een fout is gemaakt. In de meeste gevallen bevat een foutmelding een ontkenning. Een voorbeeld van een goede foutmelding is "Het veld Voornaam is niet (goed) ingevuld.".
  • Gevolg: Zie oorzaak.
  • Alternatief: Zie oorzaak.
  • Maatregel: De ontwikkelaar van de website geeft aan dat dit punt opgelost is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2021
 14. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.foodforum.nl/agenda/ zijn diverse parse errors geconstateerd. Op regel 249, 265, 281, 297, 313, 329, 345, 361, 377, 393 en 416 staan eindtags voor p-elementen maar er zijn geen begintags gevonden. Op pagina https://www.foodforum.nl/agenda/opening-paviljoen-food-forum/ staat in regel 335, 336 en 337 een begintag voor een label-element dat niet is afgesloten. Op pagina https://www.foodforum.nl/zalen/de-vis/ staat in regel 213 een eindtag van een p-element, maar er is geen begintag gevonden. Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Daarom wordt hier onder andere gekeken of alle elementen correct gesloten worden, alle gebruikte id’s uniek zijn en elementen goed genest zijn. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org/.
  • Gevolg: Zie oorzaak.
  • Alternatief: Zie oorzaak.
  • Maatregel: De ontwikkelaar van de website geeft aan dat dit punt opgelost is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-06-2021
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Op alle pagina’s staat in het hoofdmenu na “Contact” nog een link zonder href-attribuut en zonder naam. https://www.foodforum.nl/ Op pagina https://www.foodforum.nl/agenda/ staan twee select-elementen zonder naam die door software bepaald kan worden. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door de title-attributen van deze elementen te vullen. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. Op alle pagina’s zijn elementen aanwezig die zijn opgemaakt met het “role” attribuut of andere ARIA attributen. Zoals bijvoorbeeld op pagina https://www.foodforum.nl/agenda/ waar het “role” attribuut is gebruikt voor het (niet zichtbare) zoekveld in het hoofdmenu en de knoppen “1 “, “2” en “volgende” om zoekresultaten mee te filteren. Een algemeen advies is om het gebruik van role en andere aria-attributen zoveel mogelijk te vermijden. Het gebruik van WAI-ARIA is bedoeld om de toegankelijkheid te verbeteren, maar verkeerd of onvolledig gebruik veroorzaakt vaak juist problemen met toegankelijkheid. Lees https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#read_me_first.
  • Gevolg: Zie oorzaak.
  • Alternatief: Zie oorzaak.
  • Maatregel: Zie oorzaak. We gaan hierover met de ontwikkelaar van de website in gesprek hoe dit op te lossen valt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.foodforum.nl/agenda/opening-paviljoen-food-forum/ staat een webformulier. Als dit formulier wordt verzonden met fouten, verschijnen meldingen in beeld en blijft de focus op de verzendknop staan. Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat deze meldingen statusberichten zijn en dat is nu niet het geval. Dit kan bijvoorbeeld door aria-live="assertive" of role="alert" toe te voegen aan het html-element dat de foutmelding bevat. Let op: het element met dit attribuut moet al aanwezig zijn op het moment dat de website wordt geladen. Hulpsoftware kan dan aan een gebruiker met een visuele beperking meedelen dat deze extra content is verschenen. Zie voor meer informatie over deze techniek pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19. Een andere oplossing is om de focus verplaatsen naar het eerste invoerveld met een foutmelding en het programmatisch koppelen van de foutmelding aan dat invoerveld, zodat de tekstuele foutmelding wordt meegedeeld als de toetsenbordfocus op het invoerveld met een fout landt.
  • Gevolg: Zie oorzaak.
  • Alternatief: Zie oorzaak.
  • Maatregel: Zie oorzaak. We gaan hierover met de ontwikkelaar van de website in gesprek hoe dit op te lossen valt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

Geen.

Onevenredige last

De maatregelen die Provincie Flevoland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last. Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie.


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet. De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel. De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan. Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is. Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Links naar bronnen

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

Download

Quickscan foodforum.nl door Cardan Technobility

pdf - 226,93 kB
Open de pdf