Cultuur coronaregelingen 2021

Vanaf 1 april 2021 kunnen theaters, podia, musea, amateurkunstverenigingen en individuele cultuurmakers ‘coronasubsidie’ aanvragen bij provincie Flevoland. Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten tot het nemen van nieuwe steunmaatregelen, om de gevolgen van corona voor de culturele sector zoveel mogelijk te beperken.

Materiaalkosten voor amateurkunstverenigingen

Amateurkunstverenigingen kunnen een bijdrage van € 500 tot € 2.500 aanvragen. Het gaat om materiaalkosten die noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter afstandsregel. Het huren van alternatieve (oefen)ruimte valt ook onder materiaalkosten.

Cofinanciering ook voor poppodia

De cofinancieringsregeling voor Flevolandse (film)theaters en musea van vorig jaar is nu ook beschikbaar voor poppodia. Voorwaarde is dat de gemeente eenzelfde subsidie bijdraagt om de coronaschade te dekken. Deze incidentele subsidies zijn beschikbaar totdat het totale bedrag van € 500.000 is toegekend.

Balkonscène-regeling voor individuele makers

Daarnaast wil de provincie kleinschalige professionele live-uitvoeringen met publiek mogelijk maken, als de coronamaatregelen dat weer toelaten. De nieuwe Balkonscène-regeling stelt individuele makers daartoe in staat. Zij of hun verantwoordelijke rechtspersoon, kunnen tussen  € 2.500 en € 15.000 aanvragen.

Aanpassingen producties culturele instellingen

Instellingen kunnen een bijdrage van maximaal € 25.000 krijgen. Dit voor de kosten van noodzakelijke aanpassingen aan producties als gevolg van de coronamaatregelen. Voorwaarde is dat deze instellingen al een provinciale subsidie hebben ontvangen, op basis van de cultuurnota 2017-2020 en/of 2021-2024.

Regelingen open

De regelingen voor materiaalkosten voor amateurkunstverenigingen, aanpassingen van producties en de Balkonscène-regeling staan open tot en met 1 oktober 2021. Tenzij het subsidieplafond eerder is bereikt.

Subsidies en regeling aanvragen in het loket

 

Decoratieve afbeelding over de cultuur coronaregelingen 2021