Onderzoeksagenda archeologie

In deze onderzoeksagenda staan onderzoeksvragen voor het archeologisch onderzoek in Flevoland. De vragen geven inzicht in de kansen die er liggen om meer kennis te ontwikkelen. De provinciale onderzoeksagenda kan worden ingezet bij inventariserend, gravend en synthetiserend archeologisch onderzoek en is bedoeld voor overheden, onderzoeksinstituten, initiatiefnemers, vrijwilligers in de archeologie en het archeologisch bedrijfsleven. De agenda is aanvullend op de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Achtergrond

De agenda komt voort uit het Erfgoedprogramma Erfgoed van de Toekomst. De onderzoeksagenda is gerangschikt op basis van de erfgoedthema’s Landschap in de ondergrond en Zuiderzeeverleden. De agenda is door provincie Flevoland opgesteld, in nauw overleg met onderzoekers, beleidsmakers, archeologisch vrijwilligers, mede-overheden en andere stakeholders.