Informatie uit scheepswrakken zelf

De scheepswrakken herbergen een schat aan informatie: de schepen zelf, de ladingen en de inventarissen. Naar de constructie en technische ontwikkeling van de schepen is meer onderzoek gedaan dan naar lading, inventaris en context van de scheepvaart. Over koggen is relatief veel bekend door het promotieonderzoek van Karel Vlierman. Het proefschrift van Wouter Waldus geeft veel inzicht in de turfvaart, en daarmee in de binnenvaart uit de zestiende en zeventiende eeuw.

Onderzoeksissues

  • Scheepvaartbewegingen, vaarroutes en de beurtvaart op de Zuiderzee
  • Ontwikkeling van het Zuiderzeegebied
  • Netwerken tussen steden in het Zuiderzeegebied