Onderzoek middeleeuwen

Er zijn veel bodemgegevens beschikbaar in relatie tot de Zuiderzeegeschiedenis die nog beter benut kunnen worden. Vermoed wordt dat delen van de Flevolandse ondergrond door erosie en overstromingen zodanig zijn verstoord dat de archeologie er grotendeels verdwenen is. Archeologische kaarten kunnen met deze nieuwe informatie worden aangescherpt.

Onderzoeksissues

  • Breng erosie, geulinsnijdingen en overstromingen in kaart, zodat we weten waar de middeleeuwse bewoningslaag grotendeels verdwenen. is.