Scheepswrakken: historische en object-bronnen

Scheepswrakken kunnen op verschillende manieren onderwerp van onderzoek zijn. Naast de wrakken zelf zijn er de objecten aan boord (scheepsinventarissen) en bevinden zich in de archieven historische bronnen. De combinatie van de beide bronnen is waardevol: de samenstelling van een inventaris kan naar de herkomst van een schip leiden, wat kan leiden naar historische bronnen over het betreffende schip. De samenstelling en inhoud van kisten, potten, vaten e.d. zegt iets over het leven aan boord.

Er valt nog veel te ontdekken door nadere bestudering van de documentatie in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten, het Maritiem Archeologisch Depot en het Flevolands Archief. Naast de documentatie kan ook aanwezig materiaal nader onderzocht worden. Bijvoorbeeld het analyseren van de inhoud van potten uit de collectie van het depot.

Onderzoeksissues

  • In hoeverre verschilt de materiële cultuur aan boord van die op het land?
  • Beurtvaart en wilde vaart op de Zuiderzee.
  • De relatie tussen de Zuiderzee, Waddenzee en Noordzee als vaargebied; in hoeverre sluiten die elkaar uit?