Schokland, de Kuinder burchten en schans Kuinre

Schokland en omgeving zijn, mede in het kader van de aanwijzing als Unesco Werelderfgoed en het opstellen van een managementplan, relatief goed onderzocht. Resten van de visserij en waterstaatkundige werken zoals dijkjes zijn nog aanwezig. Nog bestaande delen van het voormalige eiland zijn bovendien beschermd als archeologisch rijksmonument.

Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij de burchten van Kuinre en de schans bij Kuinre. Ook hier is al aardig wat onderzoek verricht en zijn de beide burchten beschermd als rijksmonument. Nog onduidelijk is welk gebruik er aan de eerste burcht vooraf gaat (er zijn ontginningsgreppels onder de burcht waargenomen) en of de tweede burcht een voorburcht heeft.

Literatuur