Over de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis van Urk, een voormalig eiland in de Noordoostpolder, is nog vrij weinig bekend. We beschikken over een afstudeeronderzoek uit 2003 en de Urkers zelf verzamelen vondsten tijdens bouwprojecten, maar een overzicht ontbreekt.

Onderzoeksissues

  • Onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het dorp Urk.
  • Hoe ontwikkelde zich de bewoningsgeschiedenis in relatie tot de veranderende (water)omstandigheden
  • Wanneer, waar en in welke mate vond afkalving van het eiland plaats en in hoeverre is er een verband met (welke?) menselijke activiteiten?
  • Wat was de rol van Urk in de visserij, handel en transport over water?
  • Hoe leefden mensen op Urk en wat was hun levensstandaard?

Literatuur

  • Kerkhoven, A.A., 2003: Rogge, zout en bodemschatten. De archeologie en het cultuurlandschap van Urk in de Late en Post-Middeleeuwen, Lelystad.
  • Verborgen verleden van Urk