Financiering en ondersteuning ondernemerschap

Voor groei is meestal financiering nodig. De provincie biedt de ondernemer steun bij het vergroten van de toegang tot kapitaal. Deze steun kan bestaan uit het versterken van het ondernemerschap, innovatiefinanciering of de provincie kan een actieve rol spelen bij het vinden van investeerders. Onder welke voorwaarden willen private financiers de groei van het Flevolandse MKB financieren? Naar Almeers voorbeeld organiseert de provincie een financieringstafel waar verschillende financiers hun financiering ‘stapelen’ om de groei van het Flevolandse MKB mogelijk te maken. 

Proof of conceptfonds

Met een voucherregeling ondersteunt de provincie MKB-ondernemers in Flevoland bij het vertalen van hun groeiambitie in een goede strategie en het managen van de opschaling. De provincie creëert een proof of conceptfonds mede met steun van de EU (EFRO) voor financiering van innovaties in hele vroege fasen. Concreet gaat het om leningen van gemiddeld 200.000 euro. Het beheer van het fonds is extern belegd bij deskundige fondsbeheerders.

Vouchers voor ondernemers

De provincie wil een voucherregeling in het leven roepen. Waarmee ondernemers deskundigheid van derden kunnen inschakelen om hun bedrijf te laten groeien. Gedeputeerde Staten hebben de regeling al goedgekeurd, maar deze moet nog wel worden getoetst aan de Europese regelgeving. De nadere regels van de voucherregeling zijn alvast in te zien. Binnenkort wordt bekendgemaakt of en wanneer de regeling voor ondernemers wordt opengesteld.

Download

Open de nadere regels van de voucherregeling

pdf - 224.38 kB
Open de pdf