Tekst pdf samenvatting werksessie Menselijk en sociaal kapitaal

In de pdf 'Samenvatting werksessie Menselij ken sociaal kapitaal' vindt u 5 pagina’s met zakelijke tekeningen. De tekeningen zijn gemaakt als visuele samenvatting van een werksessie voor nieuw economisch beleid van Provincie Flevoland. In de tekeningen staan vooral woorden en symbolen. De achtergrondkleur is wit en de woorden zijn vooral geschreven in het zwart. De andere hoofdkleur in deze tekeningen is paars.

  • Op pagina 1 van de samenvatting staat allereerst het logo van Provincie Flevoland, de afzender. Dan komt de titel van de werksessie: ‘samen werken aan de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt’. En de datum: 31 oktober 2022. In de tekening zelf staat de weg die we volgen. De weg begint bij Provinciale Staten, deze sturen op brede welvaart voor Flevolanders. Daarna volgt de stip op de horizon: Nieuw Economisch Beleid voor de periode 2023-2028. In de volgende tekening staan de 4 deelopgaven van het nieuw economisch beleid: verdienvermogen mkb, toekomstbestendig bedrijfsleven, ruimtelijk-economische ontwikkeling en menselijk en sociaal kapitaal. De weg gaat verder met menselijk en sociaal kapitaal. Daar staan de 3 gespreksonderwerpen van de werksessie op een rij: iedereen aan de bak met een diploma op zak, vele handen maken licht werk, een sterke basis van vaardigheden. De weg eindigt met de rol van de provincie, de oproep om de informatie te delen en te volgen op www.flevoland.nl/economie.
  • Op pagina 2 van de samenvatting staan de beelden en ideeën voor het gespreksonderwerp’ iedereen aan de bak met een diploma op zak’. De woorden en tekeningen gaan over diploma wel of niet op zak, herkenbare waardering, mentaal welzijn, wat jongeren nodig hebben en de rol van de provincie.
  • Op pagina 3 van de samenvatting staan de beelden en ideeën voor het gespreksonderwerp ‘vele handen maken licht werk’. De woorden en tekeningen gaan over barrières verlagen of wegnemen, waar kansen en problemen liggen, hoe we mensen met afstand tot arbeidsmarkt kunnen binnenhalen/houden en de rol van de provincie.
  • Op pagina 4 van de samenvatting staan de beelden en ideeën voor het gespreksonderwerp ‘een sterke basis van vaardigheden’. Het gaat om taal-, reken- en digitale vaardigheden. De woorden en tekeningen gaan over meer modulair denken en gedifferentieerd opleiden, de driehoek onderwijs, werkgever en werknemer, aansluiten bij individuele behoefte, hoe zwakke basisvaardigheden te herkennen bij werknemer, de rol van de provincie.
  • Op pagina 5 – de laatste pagina - van de samenvatting staat geschreven wie er bij de werksessie waren en waarom. Aanwezig waren ondermeer statenleden, werkgevers, gemeenten, Flever, Regionaal Werkbedrijf Flevoland, ROC Flevoland, Hogeschool Windesheim, MBO College Almere Poort, Koninklijke Metaalunie, JINC Flevoland. In een woordwolk staat waarom ze aanwezig waren. In de woordwolk zijn de volgende woorden het grootst: samen werken, onderwijs, talentontwikkeling.