Tekst pdf samenvatting werksessie Toekomstbestendig bedrijfsleven

Op deze pagina leest u het tekstuele alternatief, de samenvatting van de werksessie Toekomstbestendig bedrijfsleven 

Samenvatting

  • Op pagina 1 van de samenvatting staat allereerst het logo van Provincie Flevoland, de afzender. Dan komt de titel van de werksessie: ‘samen werken aan toekomstbestendig bedrijfsleven’. En de datum: 20 juni 2023. In de tekening zelf staat de weg die we volgen. De weg begint bij Provinciale Staten, deze stuurt op brede welvaart voor Flevolanders. Daarna volgt de stip op de horizon: Nieuw Economisch Beleid voor de periode 2023-2028. In de volgende tekening staan de 4 deelopgaven van het nieuw economisch beleid: verdienvermogen mkb, toekomstbestendig bedrijfsleven, ruimtelijk-economische ontwikkeling en menselijk en sociaal kapitaal. De weg gaat verder met toekomstbestendig bedrijfsleven. Daar staan de 3 gespreksonderwerpen van de werksessie op een rij: 1. kansen pakken en transities benutten, 2. kennis delen over digitaal en duurzaam ondernemen, 3. financieringsbehoeften. De weg vervolgt met de rol van de provincie, het vervolg van het proces en de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De weg eindigt met de oproep om de informatie te delen en de website www.flevoland.nl/economie te volgen.
  • Op pagina 2 van de samenvatting staan de beelden en ideeën voor het gespreksonderwerp ‘kansen pakken en transities benutten’. De woorden en tekeningen gaan over de houding van ondernemers, belemmeringen en kansen, behoeften van ondernemers, mogelijke oplossingen en de rol van de overheid hierin.
  • Op pagina 3 van de samenvatting staan de beelden en ideeën voor het gespreksonderwerp ‘kennis delen over digitaal en duurzaam ondernemen’. De woorden en tekeningen gaan over de houding en rol van de provincie, het benutten van bestaande structuren/netwerken en de houding en de ondersteuning die kennis delen van ondernemers en overheid vraagt.
  • Op pagina 4 van de samenvatting staan de beelden en ideeën voor het gespreksonderwerp ‘financieringsbehoeften’. De woorden en tekeningen gaan over welke risico’s en belemmeringen de deelnemers zien rond het verkrijgen van financiering en geld terugverdienen van investeringen. Daarnaast laten de woorden en tekeningen zien wat het bedrijfsleven kan helpen vanuit de rol van ondernemers, financiers én overheid.
  • Op pagina 5 – de laatste pagina - van de samenvatting staat geschreven wie er bij de werksessie waren en waarom. Aanwezig waren: Statenleden, ondernemers, gemeenten, Horizon Flevoland, ondernemers(belangen)organisaties en Energie Expertise Centrum. In een woordwolk staat waarom ze aanwezig waren. In de woordwolk zijn deze woorden het grootst: nieuwsgierig, kennis, samenwerken en rolverdeling.