Tekst pdf samenvatting werksessie Verdienvermogen mkb

Op deze pagina leest u de tekstuele alternatief van de pdf samenvatting werksessie Verdienvermogen mkb.

Samenvatting

  • Op pagina 1 van de samenvatting staat allereerst het logo van Provincie Flevoland, de afzender. Dan komt de titel van de werksessie: ‘samen werken aan mkb-beleid’. En de datum: 25 oktober 2022. In de tekening zelf staat de weg die we volgen. De weg begint bij Provinciale Staten, deze stuurt op brede welvaart voor Flevolanders. Daarna volgt de stip op de horizon: Nieuw Economisch Beleid voor de periode 2023-2028. In de volgende tekening staan de 4 deelopgaven van het nieuw economisch beleid: verdienvermogen mkb, toekomstbestendig bedrijfsleven, ruimtelijk-economische ontwikkeling en menselijk en sociaal kapitaal. De weg gaat verder met verdienvermogen mkb. Daar staan de 3 gespreksonderwerpen van de werksessie op een rij: (on)georganiseerd mkb, kapitaal gezocht en internationaal ondernemen. De weg eindigt met de rol van de provincie, de oproep om de informatie te delen en te volgen op www.flevoland.nl/economie.
  • Op pagina 2 van de samenvatting staan de beelden en ideeën voor het gespreksonderwerp ‘(on)georganiseerd mkb’. De woorden en tekeningen gaan over samenwerken, de rol van de Provincie, ons netwerk in Flevoland en wat netwerken kunnen doen.
  • Op pagina 3 van de samenvatting staan de beelden en ideeën voor het gespreksonderwerp ‘kapitaal gezocht?!’. De woorden en tekeningen gaan over ondernemers helpen, kleine ondernemers, waar ondernemers tegenaan lopen en de rol van de provincie.
  • Op pagina 4 van de samenvatting staan de beelden en ideeën voor het gespreksonderwerp ‘internationaal ondernemen’. De woorden en tekeningen gaan over wat ondernemers nodig hebben bij internationaal ondernemen, wat beter kan in Flevoland en de rol van de provincie.
  • Op pagina 5 – de laatste pagina - van de samenvatting staat geschreven wie er bij de werksessie waren en waarom. Aanwezig waren: Statenleden, bedrijfskringen, ondernemers, gemeenten, Horizon Flevoland, Kamer van Koophandel, MKB Schakelteam. In een woordwolk staat waarom ze aanwezig waren. In de woordwolk zijn deze woorden het grootst: kansen, nieuwsgierig, kennis, internationalisering en innovatie.