Primair- en voortgezet onderwijs

Om de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed van scholen te versnellen biedt provincie Flevoland ook scholen de mogelijkheid om deel te nemen aan het ontzorgingsprogramma. Scholen ontbreekt het vaak aan kennis en capaciteit om de stap te zetten naar het verduurzamen van hun gebouwen. Vastgoedeigenaren, waaronder die van schoolbesturen in het primair (max. 10 gebouwen) en voortgezet onderwijs (max. 5 gebouwen) kunnen gebruik maken van kennis en capaciteit van een speciale duurzaamheidscoach. Een coach begeleidt de scholen om inzicht te krijgen in welke stappen zij kunnen nemen om te verduurzamen, hoe de maatregelen gefinancierd kunnen worden en de coach helpt bij het zoeken naar de juiste partijen voor de uitvoering.

Het aanbod voor scholen: advies en ondersteuning op maat

Speciaal voor scholen hebben we programma op maat ontwikkeld en kunt u gebruik maken van onze duurzaamheidscoach. Deze coach ondersteunt u bij het maken van een plan van aanpak en helpt bij het inzichtelijk maken wat er per gebouw gedaan kan worden om te verduurzamen. Vaak zijn er veel makkelijk uitvoerbare verbeteringen die leiden tot een energiebesparing en die niet direct om een grote investering vragen. Denk bijvoorbeeld aan ledverlichting en de inzet van tijdschakelaars. Bij grotere technische maatregelen helpt onze coach ook bij het zoeken naar financiering en het vinden van de juiste partijen. Het aanbod voor scholen bestaat uit:

  • Het inzichtelijk maken van mogelijke verduurzamingsmaatregelen en de te nemen stappen.
  • Het opstellen van een plan van aanpak/routekaart.
  • Het in kaart brengen van de subsidie- en financieringsmogelijkheden en het ondersteunen bij de aanvragen daarvan.
  • Het vinden van een geschikte uitvoerende partij.
  • Begeleiding op maat van de duurzaamheidscoach.

Voor wie

Het ontzorgingsprogramma scholen is speciaal ontwikkeld voor schoolbesturen in het primair onderwijs met maximaal 10 gebouwen in eigendom en schoolbesturen in het voortgezet onderwijs met maximaal 5 gebouwen in bezit. Deelname aan het programma is kosteloos.

Waarom

Het ontzorgingsprogramma draagt bij aan het sneller verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Volgens het Klimaatakkoord moeten in 2050 alle gebouwen verduurzaamd zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) stelt daarom 24 miljoen euro beschikbaar om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te ondersteunen in de verduurzamingsopgave. Het ontzorgingsprogramma wordt regionaal aangeboden, iedere provincie heeft de komende 3 jaar bijna 2 miljoen euro beschikbaar. Provincie Flevoland ondersteunt met deze bijdrage vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun maatschappelijk vastgoed. Het programma loopt tot 1 januari 2024.