Zonne-energie

Het is niet alleen windenergie die een groei doormaakt. Relatief is de groei van zonne-energie zelfs groter. Mede door de grotere installaties op de daken van schuren is Flevoland 'runner-up' op het gebied van zon. Maar het aandeel in het totaal van Flevoland is toch nog klein, want er zijn heel veel zonnepanelen nodig om net zoveel elektriciteit op te wekken als één windmolen. Flevoland is de windprovincie van Nederland. Kijk ook eens op de zonatlas van onze provincie. Daar kunt u in één oogopslag zien of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie.

Wat-is-er-mogelijk-kaart

In provincie Flevoland wordt volop duurzame energie opgewekt. Flevoland wordt gekenmerkt door de vele windmolens, maar ook zonne-energie wint aan populariteit. De provincie biedt ruimte voor zonne-initiatieven in het stedelijk gebied. Daar willen we u als initiatiefnemer graag over informeren met deze ‘Wat is er mogelijk’ kaart. In een oogopslag ziet u welke mogelijkheden u heeft om in uw stad of dorp initiatief te nemen.

  • Water: drijvende zonneparken
  • Agrarisch: op dak en/of erf
  • Pauzelandschap: op nog te ontwikkelen bouwgronden
  • Wonen: op woningen, parkeerplaatsen of grond
  • Infra: combinatie met wegen en spoor
  • Bedrijventerreinen: op bedrijfspanden, parkeerplaatsen of grond
  • Maatschappelijke functies: ziekenhuizen, scholen, parkeerplaatsen of grond
Zonnekaart van Flevoland
Disclaimer: aan deze animatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze animatie visualiseert de algemene mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen. Voor specifieke ruimtelijke mogelijkheden dient u contact op te nemen met de desbetreffende gemeente.